Isorocket Flieger

Impressum

Wessendorf Systembeschichtungen GmbH
Wilhelm-Bunsen-Str. 5
49685 Emstek
T +49 4473 9495-37
F +49 4473-9495 96
E info@isorocket.de

Bevoegde directeur: Franz Wessendorf
Inschrijving handelsregister: Amtsgericht Oldenburg, HRB-Nr. 203484
Btw-nr.: DE 265 579 810
EORI: DE97 8329 5386 83819
Verantwoordelijk voor de inhoud conform § 55 RStV: Franz Wessendorf


Online geschillenbeslechting

De Europese Commissie stelt onder https://ec.europa.eu/consumers/odr/ een platform voor online geschillenbeslechting beschikbaar, waarvan consumenten gebruik kunnen maken voor de beslechting van een geschil en waar meer informatie over het onderwerp geschillenbeslechting is te vinden.


Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Wij zijn nog verplicht nog bereid om in een geval van een geschil met een consument deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.


Gebruiksvoorwaarden

1. Inhoud van het online aanbod
De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, van materiële of immateriële schade, die door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie, of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie wordt veroorzaakt zijn in principe uitgesloten, tenzij de auteur opzettelijke of grove nalatigheid kan worden verweten. Het complete aanbod is vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk voor om delen van de website of het volledige aanbod zonder separate aankondiging te wijzigen, uit te breiden, te wissen of om de publicatie tijdelijk of permanent te stoppen.

2. Verwijzigingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden (”links”), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zal er uitsluitend sprake zijn van aansprakelijkheid wanneer de auteur de inhoud kende en het hem technisch mogelijk en redelijkerwijs te doen was om het gebruik in geval van illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart daarom uitdrukkelijk, dat de gelinkte websites op het moment van het plaatsen van de link, vrij van illegale inhoud waren. De auteur heeft generlei invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en op de inhoud van de gelinkte websites. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte websites, die na het plaatsen van de link werden gewijzigd. Deze verklaring is van toepassing voor alle binnen de eigen websites geplaatste links en verwijzingen en voor invoeren door derden in de door auteur beschikbaar gestelde gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en met name voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie is alleen de aanbieder van de website waarnaar werd verwezen verantwoordelijk, niet degene die via links naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Auteurs- en merkenrechten
De auteur streeft ernaar de auteursrechten te respecteren van de afbeeldingen, geluidsbestanden, videoseries en teksten, door hemzelf gecreëerde afbeeldingen, geluidsbestanden, videoseries en teksten te gebruiken of om gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videoseries en teksten. Alle binnen de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsnamen zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaren. Alleen vanwege de loutere vermelding mag niet de conclusie worden getrokken dat handelsmerken niet door rechten van derde worden beschermd! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten berust uitsluitend bij de auteur van de website. Reproductie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsbestanden, videoseries en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer vormt een integraal onderdeel van deze website, van waaruit naar deze website wordt verwezen. Wanneer delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet helemaal aan de geldende rechtstoestand voldoen, dan wordt de inhoud en geldigheid van de andere delen van het document niet beïnvloed door dit feit.


Conceptie, ontwerp, programmering, administratie

Werbeagentur Hagedorn GmbH
Große Straße 17
49434 Neuenkirchen-Vörden

T +49 5493 9876-0
F +49 5493 9876-11
E contact@werbeagentur-hagedorn.de
I www.werbeagentur-hagedorn.de

Verwendetes CMS: REDAXO

Wilt u meer weten?

Wij informeren u graag gedetailleerd over de unieke voordelen van het permanente steigeranker isorocket®.

Informatie / bestelling

U bent net zo enthousiast over isorocket® dan wij en wilt deel gaan uitmaken van de rocketstory? Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe handelspartners in Nederland! Positioneert u zich als innovatieve probleemoplosser en ga met ons in zee – dat rockt! Voor vragen en meer informatie belt u met +49 4473 9495-0 of mailt u naar rocketpartner@isorocket.de.

 • Verankerung

  Veilige verankering van de steiger met het isorocket® permanente steigeranker.

 • Ablängen

  Op lengte maken van het schroefkanaal met de rocketcutter (speciaal gereedschap uit de montageset).

 • Kraftaufnahme

  Perfecte krachtabsorptie per montagepunt.

 • Anstrich

  Schonere schilderswerkzaamheden om het isorocket® permanente steigeranker.

 • Stopfen

  Aanbrengen van de thermische bruggenvrije afdichtplug.